Van Herders naar GraanGeluk

De aanleiding voor Van Silfhout om het Schaapherdersgilde, de Heideboerderij en GraanGeluk-projecten op te starten, lag verscholen in zijn drie eerdere boeken: KookkaravaanUitgebeend en De Ontsporing. Zijn zorgen om goed en gezond streekvoedsel, de teloorgang van zowel de natuur als het Nederlandse boerencultuurlandschap en het drama van de neoliberale ‘openbare aanbestedingen’ kwamen hier allemaal samen.

Het Fyra-debacle is ontstaan als gevolg van de vele openbare aanbestedingen conform het Angelsaksische competitieve economische vechtmodel. In de periode 2013-2014, tijdens de research van zowel Uitgebeend als De Ontsporing ontdekte Van Silfhout dat zelfs traditionele schaapherders aan openbare aanbestedingen ten onder gaan, om maar te zwijgen over het verdwijnen van insecten, akkervogels, vlinders en bijen die nergens in onze ‘verdienmodellen’ zitten.

In de ‘moderne’ vrijwel louter economische wereld van vandaag de dag blijken eco-systeemdiensten zoals natuur en ons landschap kind van de rekening. Immers, de natuur stuurt ons geen factuur. Toch hebben we juist deze ecosysteemdiensten hard nodig voor een gezonde, leefbare aarde. In het Heideboerderij-idee en concept van wijlen Loek Hilgers (link, artikel VK/Slow Food) komen al deze thema’s samen. De herders zijn niet het probleem, maar juist een van de sleutels tot de oplossing: herstel van de ecologie van een complete regio en het aloude heide-landbouwsysteem met potstallen en extensieve graanakkers. Tussen die granen en op de graslanden komen weer akkerkruiden voor, inclusief insecten, bijen, vlinders en akkervogels. Deze agro-ecologische vorm van natuur-boeren is ook nog eens dé methode om zowel kool- als stikstof op de juiste manier vast te leggen in gezonde klimmaat-robuuste bodems. Ofwel: het herstel van het aloude kringloop heidelandbouwsysteem zorgt weer voor vruchtbare agro-ecologische enkeerdgronden en gezond voedsel zonder kunstmest en gewas-bestrijdingsmiddelen.

Projecten
Marcel van Silfhout (1968) werkte als onderzoeksjournalist voor het Utrechts Nieuwsblad, de GPD, en bij TV-programma’s als Zembla (VARA), KRO’s Reporter, De Ombudsman en Uitgesproken (VARA). Hij was vier jaar bestuurslid van de Nederlands-Vlaamse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). In 2011 werd het reiskookboek Kookkaravaan, Smaakroute door Marokko, dat hij samen met zijn gezin maakte, uitgeroepen tot ‘Nederlands Kookboek van het Jaar’ en in 2012 tot 3rd Best Cookbook of the World’.

meer over Marcel

Marcel van Silfhout

In 2014 publiceerde Marcel van Silfhout twee non-fictie onderzoeksjournalistieke boeken: Uitgebeend, hoe veilig is ons voedsel nog? En De Ontsporing, het fiasco Fyra, botsende ego’s en verkeerde wissels. Beid boeken leverden veel aandacht op in de media. In 2015 en 2016 nodigde de Tweede Kamer Van Silfhout uit als expert in een Rondetafelgesprek over ons voedsel, onze natuur en ons landschap. Tijdens de parlementaire Fyra-enquête in 2015 deed hij dagelijks verslag voor het onderzoeksjournalistiek platform Follow The Money.

Marcel van Silfhout

In 2015 richtte Van Silfhout de Vereniging en Stichting Gilde van Traditionele Schaapherders op waar hij twee jaar interim-voorzitter voor bleef. In 2016 publiceerde hij een reeks artikelen over de keerzijde van de ‘Post-moleculaire keuken’ bij FTM alvorens zich geheel te gaan wijden aan het gebiedsgerichte natuurboerenconcept ‘de Heideboerderij’ (2015-2019). Vanaf de zomer van 2019 focust Van Silfhout zich op zijn nieuwe missie: eigen natuur & streekbier, streekbrood en een boek over de research van afgelopen vijf jaar: GraanGeluk (zie onder).

Contact

© 2020 Marcel van Silfhout | Van Silfhout Media | Alle rechten voorbehouden
KvK: 57216398